Jedan od članova Laboratorija uspješno je obranio svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Algorithms for de novo genome assembly from third generation sequencing data.

Image may contain: 1 person, screen and indoor

Ivan Vujević, student koji u sklopu svog rada u Laboratoriju dovršava svoj diplomski rad, jedan je od dobitnika rektorove nagrade Sveučilišta u zagrebu za godinu 2015./2016. Više informacija možete naći na stranicama sveučilišta (http://www.unizg.hr/…/dobitnici-rektorove-nagrade-za-akade…/).

Rad pod nazivom Evaluation of Hybrid and Non-Hybrid Methods for de Novo Assembly of Nanopore Reads prihvaćen je za objavljivanje u prestižnom znanstvenom časopisu Oxford Journal Bioinformatics.

Rad ispituje primjenjivost postojećih alata za de Novo sastavljanje genoma na očitanja dobivena tehnologijama za sekvenciranje treće generacije.

Rad možete pogledati na: http://bioinformatics.oxfordjournals.org/…/bioinformatics.b…