Projekti u pripremi

Aktivni projekti:

Završeni projekti:

  • Algorithms for genome sequence analysis (AGESA)
  • Određivanje patogenih organizama iz niza sekvenciranih DNA podataka (Pathogen)