Naš novi rad naziva Fast and simple algorithm for computing both LCSk and LCSk+, dostupan je preko servisa bioRxiv (https://arxiv.org/pdf/1705.07279.pdf). Glavna mana postojećih algoritama za računanje LCSk i LCSk+ jest da dobro rade ili za prosječni ili na najgori slučaj. Naš rad predstavlja jedan algoritam kojim se može izračunati i LCSk i LCSk+, a koji ima znatno bolje performanse od postojećih algoritama, te koristi samo jednostavne strukture podataka zbog čega se lako primjenjuje. Rad također predstavlja i algoritam za rekonstrukciju rješenja, koji donosi znatno poboljšanje u potrošnji računalne memorije.