FastSIR je algoritam za brzu simulaciju širenja epidemije u mrežama. Da bi algoritam funkcionirao potrebno je unaprijed izračunati vrijednosti kumulativne distribucije za određeni maksimalni stupanj, p i q.

- Primjer unaprijed izračunatih CDF vrijednosti: maksimalni stupanj = 100, 0 = 0,1, q = 0,1

 

Format datoteke za primjer (binarna datoteka):

- long int (8 bajtova) - vrijednost stupnja, double (8 bajtova) - CDF vrijednosti za određeni stupanj

- prvi zapis za n = 1

- svaki zapis sastoji se od n + 1 CDF vrijednosti