Ivan Vujević, student koji u sklopu svog rada u Laboratoriju dovršava svoj diplomski rad, jedan je od dobitnika rektorove nagrade Sveučilišta u zagrebu za godinu 2015./2016. Više informacija možete naći na stranicama sveučilišta (http://www.unizg.hr/…/dobitnici-rektorove-nagrade-za-akade…/).